Anti Terror Academy

„Západní technologie, východní tvrdost“

Vývoj vlastních metodických postupů, které byly později pojmenovány SF-UCS, byl zahájen v roce 2002 a od počátku byly páteřním výcvikovým programem Anti Terror Academy (ATAC). Jednalo se vždy o vysoce náročný výcvik založený na fyzické přípravě a plnění taktických úkolů pod extrémním stresem. Základem těchto postupů se stala služba u Zásahové jednotky PČR, URN, Air Marshal, 601 skss. AČR, spolupráce s příslušníky francouzské GIGN a Légion étrangère. V letech 2009-2011 dlouhodobá spolupráce s instruktory britské SAS a SBS, německé GSG9 a později ruské Alfy.

Při výcviku zahraničních speciálních jednotek, které ATAC realizovala, byl vždy prostor pro konzultace jejich vlastních taktických postupů a metodik. V každé zemi se dalo najít něco, co dávalo smysl, něco co opravdu funguje. Tyto postupy, často jen jejich části, ATAC pečlivě analyzovala, testovala a vnášela dále do svého výcvikového programu.

Každá země má své zákony, zkušenosti, taktické postupy, které jsou založeny na geografické poloze státu, klimatických podmínkách, náboženství, výše stupně kriminality, stability, ale třeba i urbanistiky. Je proto zcela jasné, že neexistuje jeden univerzální taktický postup pro všechny speciální jednotky. Proto ATAC, na základě rozsáhlých zkušeností, vytvořila vlastní řadu taktických postupů podle zaměření jednotek, které mají jednotnou myšlenku profesionální přípravy.

Stejný základ, jiná taktická řešení

Charakteristickým společným znakem SF-UCS při výcviku speciálních jednotek, týmů osobní ochrany a specializovaných útvarů je jednotný výcvik střeleckých/taktických drilů, střelbu a plnění úkolů pod stresem, řízenou agresi a dynamiku boje, přístup jednotlivce a týmu k progresivnímu rozvoji. Odlišují se využitelnými taktickými postupy pro jednotlivá zaměření jednotek. Nedílnou součástí celého systému je mentální rovnováha, získání skutečného sebevědomí, neustálé vzbuzování zájmu o výcvik a jeho efektivitu. Aby jakákoliv jednotka fungovala, nesmí nikdy dojít k procesu vyhoření, ale ani se nesmí podlehnout iluzi vlastní dokonalosti.

Najít tento balanc je často to nejtěžší a věříme že SF-UCS je program, který dokáže tuto rovnováhu zajistit.

Taktické postupy pro:

  • Protiteroristické jednotky
  • Zásahové jednotky Policie
  • Armádní speciální jednotky
  • Týmy CP
  • Týmy vězeňské a eskortní služby
  • Pořádkové jednotky
  • Prvosledové hlídky

Metodika SF-UCS je díky jejímu dlouhodobému vývoji optimálním řešením při přípravě příslušníků speciálních jednotek. Je založena na konkrétních zkušenostech, skutečných bojových drilech s neustálou aktualizací postupů. Právě tyto nové aktualizace, konzultace s profesionály z celého světa a neustálý vývoj činí SF-UCS nejefektivnějším metodickým postupem pro profesionály.

Desatero SF-UCS

1) Fyzická zdatnost je tvá další zbraň!

Fyzická příprava a skvělá kondice je základním stavebním kamenem příslušníků speciálních jednotek. Je to jeden z prvních požadavků při jejich výběru. Je nutné si uvědomit, že skvělá fyzická kondice nám prodlužuje život tím, že dokážeme reagovat a rozhodovat se ve stresu, máme menší chybovost, nepodléháme psychickým rezignacím, zvyšuje nám šanci na přežití v nemocech a zraněních.

2) Vždy sleduj nepřítele!

Nepřítel je ten, který usiluje o náš život. Nespouštěj ho z očí pokud můžeš, snaž se maximum svých drilů a činností zautomatizovat, abys neztrácel přehled o místu kde se nachází. Sleduj ho i po jeho eliminaci, dokud se nepřesvědčíš že nemůže pokračovat v boji. (platí při kontaktních vzdálenostech)

3) Sleduj své okolí i když zrovna nebojuješ!

To že zrovna nedochází k boji, kterým jsi právě prošel (stresová situace, napadení, přepadení, nutnost použití zbraně) nepřestávej sledovat a monitorovat své okolí i když je už zdánlivě klid. Buď stále ve střehu, doplňuj munici, přebíjej atd. automaticky bez nutnosti použití očí. Oči sledují vše, co se kolem tebe děje.

4) Zbraň směřuj stále k nepříteli!

(bojuješ-li a postupuješ směrem k nepříteli)

Pokud máš již jasného nepřítele a jsi nucen použít zbraň, nemiř pánu bohu do oken. Miř tam kde se nachází ten, co usiluje o tvůj život. Při přesunu směrem k nepříteli, krytu v tomto směru apod. miř stále směrem k nepříteli. (logicky pokud jsi v týmu, míří tím směrem ten, který má výhled a neohrožuje kolegu) běžíš-li od nepřítele do krytu, miř do krytu, Nikdy nevíš, jestli je čistý…

5) Bud stále v pohybu!

„Pohyb znamená život“, je jedno motto SF-UCS. Staticky tvoříš snadnější cíl, kryt také nemusí být trvalý ale pouze dočasný, buď stále v pohybu a zvyšuj si šanci na přežití. Nauč se dělat vše v pohybu.

6) Nikdy nic nepředpokládej!

Nepředpokládej, ale pečlivě plánuj a ověřuj. Pokud začneš předpokládat vývoj boje, střetu, může to být tvá fatální chyba. Žij situací, přítomností… tak můžeš přežít.

7) Okolí vnímej periferně!

Zdokonaluj se, cvič, připravuje se tak, abys vždy své okolí dokázal vnímat periferně, jako když vidíš své palce při roztažených rukou. S délkou výcviku se ti ruce jako nůžky budou otevírat a uvidíš stále více. Častý a diskutabilní střelecký tunel je jen znakem slabého a krátkého výcviku. Čím více cvičíš, tím více vidíš…

8) Zranění není důvod k zastavení boje!

To, že jsi zraněn, neznamená, že hned umíráš a nemůžeš již bojovat nebo se bránit… měj znalosti z medicíny, abys rozpoznal rozsah zranění. Stejné pravidlo platí i u nepřítele. To, že je zraněn, neznamená, že nemůže pokračovat v boji. Mysli na to.

9) Bolest při výcviku tě posouvá dál!

Žádný lehký výcvik nebo cool oblečení bojovníka nevytvoří. Tisícem opakování, mozolů, bolesti svalů, únavy a vyčerpání nejen, že se posouváš dál, ale poznáváš své tělo a schopnosti. Bolest ti i dává naději, díky ní víš že žiješ.

10) K vítězství použij vše, nikdy se nevzdávej!

Vítězem v boji je jen jeden. Chceš-li zvítězit nesmí tě svazovat žádná pravidla. Máš jen touhu žít dál a udělej pro to vše. Není nic, co by tě přinutilo se vzdát (v boji, přípravě, ale i svém snu) je to vše o tvé vůli, hlavě a srdci válečníka!

„SF-UCS není jen výcvikový program. Je to filozofie osobní přípravy“